<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=858597241848862&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Buffertank bescherming

Een goede bescherming van de buffertank zorgt voor een langere levensduur en waarborgt de bedrijfscontinuïteit.

Presscon Oplossing

Buffertankbescherming middels stikstof

Buffertanks vormen een belangrijk onderdeel van een kas, een aardwarmte-installatie of bij de opslag van vloeistoffen, zoals olie en brandstoffen. Duurzame inzetbaarheid, maar ook bescherming tegen lek- en explosiegevaar en roestvorming zijn belangrijk voor de bedrijfscontinuïteit en om te voldoen aan de milieuwetgeving. Stikstof biedt een oplossing voor het beschermen van buffertanks van binnenuit.

Bescherming verticale en horizontale opslagtanks

In verticale buffertanks kan een stikstofdeken de oplossing bieden tegen oxidatie van zowel de buffertank, als bepaalde vloeistoffen. In horizontale opslagtanks kunnen we er bovendien druk mee creëren. Door de ruimte boven het water te voorzien van stikstof, wordt het expansiesysteem onder druk gehouden. 

Daarnaast kunnen we de (horizontale en verticale) buffertank beschermen tegen im- en explosie middels verschillende beveiligingssystemen. Vacuüm-overdrukbeveiligers kunnen automatisch lucht toevoegen of laten ontsnappen om de druk in de buffertank te beschermen. Daarnaast zorgt de volledig geïntegreerde drukmonitoring voor bescherming van het drukniveau in de tank of silo door middel van het tijdig toevoegen van extra stikstof.

Zo meet de Level Control de waterhoogte met een eventuele drukcorrectie en alarmeert het de aangewezen persoon wanneer een bepaalde ingestelde waarde overschreden wordt in de buffertank. Instellingen zijn eenvoudig zelf aan te passen en te koppelen aan de centrale computer. Daarnaast is er een mogelijkheid om automatisch water af te voeren of bij te vullen indien gewenst. Zo is de buffertank niet alleen goed beschermd, maar heb je ook maximale controle.

Lekdetectie buffertank

Middels sensoren meten we doorlopend zowel de stikstofdruk, als de waterhoogte in de buffertank. Een extra sensor maakt het bovendien mogelijk om ook lekdetectie in te stellen. Zo voorkom je dat een lek pas laat wordt gedetecteerd, doordat hogere temperaturen het waterniveau en –druk in de buffertank stuwden. Aangezien de druk onder in een verticale buffertank nagenoeg gelijk blijft, is een afwijking hierin een directe indicatie op een lek in de tank.  

Alarmen gekoppeld aan centrale computer

Deze alarmen zijn gemakkelijk te koppelen aan een centrale computer. Op basis van vooraf ingestelde maximale en minimale waarden voor het druk- en waterniveau van de buffertank, word je gealarmeerd zodra deze worden overschreden. Zo behoud je maximale controle. 

Producten

Buffertank beschermende producten en systemen

Om buffertanks te beschermen heeft Presscon verschillende producten ontwikkeld, waarvan sommigen zelfs gepatenteerd zijn. Ontdek onze producten of vraag ons om een advies op maat.

 • Monitor en regel luchtdruk
 • Houdt de druk constant
 • Efficiënte stikstofafdekking
 • Meet waterniveaus
 • Instelbaar naar gewenste afblaasdruk
Presscon Hornit

Expansiesysteem

Expansiesysteem

BEKIJK PRODUCT
 • Monitor en regel luchtdruk
 • Houdt de druk constant
 • Efficiënte stikstofafdekking
 • Meet waterniveaus
 • ELC – SLC-buffertankmeting
 • PLUG & PLAY installatie
Presscon Vernit

Expansiesysteem

Expansiesysteem

BEKIJK PRODUCT
 • Bescherming tegen overdruk
 • Bescherming tegen onderdruk
 • Geschikt voor verticale buffertanken
 • Maatwerk ontwikkeling mogelijk
 • Werkdrukklep voor constante druk
Presscon PV-Serie

Vacuüm- overdrukbeveiliger

Vacuüm- overdrukbeveiliger

BEKIJK PRODUCT

Equal Level Control

Equal Level Control

BEKIJK PRODUCT
Neem contact op

Offerte of persoonlijk advies?