<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=858597241848862&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cold stores en vrieshuizen

Koel- en vrieshuizen dienen, net als andere grote opslaghuizen, goed beveiligd te worden tegen brand. Traditionele brandblussystemen, zoals sprinklers, leveren veel schade aan het opgeslagen product en werken bovendien niet preventief.

Branche

Cold stores en vrieshuizen

Je producten veilig opslaan en het risico op brand tot een minimum beperken; wij zijn expert in energiezuinige brandpreventie middels zuurstofreductie. Dit doen we door het zuurstofgehalte in de lucht te verlagen naar een punt waar verbranding van dampen en/of materialen onmogelijk wordt. Dit voorkomt het ontstaan van brand en explosies permanent. Met hetzelfde systeem kunnen we meerdere ruimtes onder verschillende zuurstofpercentages bewaken en individueel schakelen. Hierdoor is het niet nodig om meerdere losse systemen aan te schaffen.

Afhankelijk van het type product adviseren wij over het optimale percentage zuurstof. Om het optimale percentage zuurstof te bepalen kunnen we brandproeven uitvoeren bij ons op locatie. Zo nodig met een Notified Body ter validatie van de resultaten. Hierbij kunnen we het klimaat nabootsen waarin de producten opgeslagen zullen worden.

Persluchtcompressoren, die gebruikt worden om stikstof te produceren, staan bekend als energievreters. Daarnaast is een zo laag mogelijke persluchtfactor belangrijk voor het energieverbruik. Presscon maakt gebruik van één van de meest efficiënte compressoren in de markt en onze HPSA-systemen hebben een bijzonder lage persluchtfactor. Je bespaart dus flink op het energieverbruik. Onze gecompenseerde én gepatenteerde zuurstofsensoren meten zeer accuraat, doordat we kunnen schakelen op honderdste (in plaats van tienden). Hierdoor kunnen we een heel stabiel niveau bereiken met een afwijking van één tiende en zijn onze systemen energiebesparend. Bovendien is een zeer lange levensduur kenmerkend voor onze systemen. 

USP's

Presscon als partner voor brandpreventie

zeer energiezuinig zeer energiezuinig
sparringspartner sparringspartner
gepatenteerde oplossing gepatenteerde oplossing
uitmuntende after sales service uitmuntende after sales service
Oplossingen

Hoe wij cold stores en vrieshuizen vooruit helpen

Presscon heeft veel ervaring met brandpreventie middels gepatenteerde stikstoftoepassingen. Benieuwd naar onze oplossing voor jouw ruimte? Wij helpen je graag vooruit!