Presscon LOX - Zuurstofreductie brandpreventie systeem

Presscon LOX

Zuurstofreductie brandpreventie systeem

Wij blussen geen brand, wij voorkomen brand! Door het verlagen van het zuurstofniveau, verminderen wij sterk de kans op brand of explosie, terwijl de ruimte voor personen toegankelijk blijft.

Ons doel is om samen met onze klanten en eisers, zoals de overheid en verzekeringsmaatschappijen, een zo veilig mogelijke werkomgeving en opslagvoorziening te creëren, waarin schade aan zowel mensen en bedrijfseigendommen, als de omgeving wordt geminimaliseerd.

Wat doet de Presscon LOX?

Met behulp van de Presscon LOX wordt het zuurstofgehalte in gesloten ruimtes, zoals serverruimtes, hoogbouwmagazijnen of silo's, verlaagd door een geregelde inlaat van stikstof. Dit gebeurt tot het punt dat de verbranding van dampen en/of materialen onmogelijk is geworden door het tekort aan zuurstof. Zeker in ruimtes waar goederen dicht bij elkaar worden opgeslagen en waar het praktisch onmogelijk is om te blussen met een sprinklerinstallatie, is de Presscon LOX de beste oplossing.

De Presccon LOX is het meest energiezuinige zuurstofreductiesysteem op de markt.

Voordelen van Presscon LOX

ENERGIE-EFFICIËNT ENERGIE-EFFICIËNT
MODULAIR MODULAIR
BEWAAK TOT 10 RUIMTES MET ÉÉN SYSTEEM BEWAAK TOT 10 RUIMTES MET ÉÉN SYSTEEM
DUURZAME PRODUCTEN DUURZAME PRODUCTEN
REMOTE & 24/7 MONITORING REMOTE & 24/7 MONITORING
HIGH REDUNDANCY HIGH REDUNDANCY

Presscon LOX

Producteigenschappen

brandpreventie-stikstof-1

Brandpreventie door middel van stikstof

Zoals eerder gezegd, wordt de voorkeur gegeven aan brandpreventie boven brandbestrijding. Het voordeel van brandpreventie is dat zuurstofreductiesystemen zeer goed toepasbaar zijn wanneer brand onvervangbare schade kan veroorzaken en wanneer traditionele brandbestrijdingssystemen ontoelaatbaar of ongeschikt zijn.

Door het zuurstofgehalte te verlagen, wordt een van de onderdelen die brand nodig heeft om zich te ontwikkelen, verwijderd. Het zuurstofgehalte wordt door een gecontroleerde toevoer van stikstof verlaagd tot een punt waarop verbranding van dampen en/of materialen onmogelijk is. Het gebrek aan zuurstof voorkomt permanent de ontwikkeling van brand en explosies. Deze omgevingen zijn volkomen veilig om in te werken en voldoen aan de richtlijnen van de EN 16750.

Lees hier meer
op-grote-hoogte-stikstof

Werking van het LOX-systeem

Lucht is een gasmengsel waarvan de totale druk de som is van de verschillende gedeeltelijke drukken van de afzonderlijke gassen (wet van Dalton). Lucht bestaat hoofdzakelijk uit stikstof (78%) en zuurstof (21%). Op elke hoogte is de gedeeltelijke druk van zuurstof in de lucht dus 21% van de totale atmosferische druk. Op grote hoogte verandert de samenstelling van de lucht niet, maar is de lagere zuurstofdruk het gevolg van de lagere totale luchtdruk.

Met een LOX-installatie bootsen we een situatie op grote hoogte na. Alleen in plaats van de barometerdruk te veranderen, veranderen we het zuurstofpercentage in de lucht.

hp-psa-technologie-3

Energiebesparing met HP-PSA

Onze HP-PSA (Pressure Swing Adsorption) technologie onderscheidt zich door een geoptimaliseerde luchtstroom in de generator en een uniek pressure swing systeem voor de actieve kool. Onze generator heeft minder dan 2 m3 perslucht nodig om 1 m3 95% zuivere stikstof te produceren. Dit betekent, naast een lager energieverbruik, dat bij gebruik van een LOX-systeem een compressor met een lagere capaciteit kan worden gebruikt om het gewenste persluchtvolume te bereiken.

In vergelijking met de traditionele PSA-technologie levert de HP-PSA aanzienlijke energiebesparingen op. In vergelijking met een membraansysteem kunnen energiebesparingen tot 50% worden bereikt!

Hoe werkt het?

Brandpreventie door middel van stikstof

Zoals eerder gezegd, wordt de voorkeur gegeven aan brandpreventie boven brandbestrijding. Het voordeel van brandpreventie is dat zuurstofreductiesystemen zeer goed toepasbaar zijn wanneer brand onvervangbare schade kan veroorzaken en wanneer traditionele brandbestrijdingssystemen ontoelaatbaar of ongeschikt zijn.

Door het zuurstofgehalte te verlagen, wordt een van de onderdelen die brand nodig heeft om zich te ontwikkelen, verwijderd. Het zuurstofgehalte wordt door een gecontroleerde toevoer van stikstof verlaagd tot een punt waarop verbranding van dampen en/of materialen onmogelijk is. Het gebrek aan zuurstof voorkomt permanent de ontwikkeling van brand en explosies. Deze omgevingen zijn volkomen veilig om in te werken en voldoen aan de richtlijnen van de EN 16750.

Het gebruik van stikstof

Werking van het LOX-systeem

Lucht is een gasmengsel waarvan de totale druk de som is van de verschillende gedeeltelijke drukken van de afzonderlijke gassen (wet van Dalton). Lucht bestaat hoofdzakelijk uit stikstof (78%) en zuurstof (21%). Op elke hoogte is de gedeeltelijke druk van zuurstof in de lucht dus 21% van de totale atmosferische druk. Op grote hoogte verandert de samenstelling van de lucht niet, maar is de lagere zuurstofdruk het gevolg van de lagere totale luchtdruk.

Met een LOX-installatie bootsen we een situatie op grote hoogte na. Alleen in plaats van de barometerdruk te veranderen, veranderen we het zuurstofpercentage in de lucht.

HP-PSA

Energiebesparing met HP-PSA

Onze HP-PSA (Pressure Swing Adsorption) technologie onderscheidt zich door een geoptimaliseerde luchtstroom in de generator en een uniek pressure swing systeem voor de actieve kool. Onze generator heeft minder dan 2 m3 perslucht nodig om 1 m3 95% zuivere stikstof te produceren. Dit betekent, naast een lager energieverbruik, dat bij gebruik van een LOX-systeem een compressor met een lagere capaciteit kan worden gebruikt om het gewenste persluchtvolume te bereiken.

In vergelijking met de traditionele PSA-technologie levert de HP-PSA aanzienlijke energiebesparingen op. In vergelijking met een membraansysteem kunnen energiebesparingen tot 50% worden bereikt!

Branches & brandpreventie middels stikstof

Door onze jarenlange ervaring hebben we brede kennis opgedaan in verschillende takken en gebruiken dit om zoveel mogelijk bedrijven en sectoren van oplossingen te voorzien. Het LOX-systeem zorgt proactief voor het voorkomen van brand, wat in veel gevallen van groot belang kan zijn. Zo voorkomt het schade aan, en server-downtime van, de hoogwaardige apparatuur die in elke serverruimte te vinden is. Ook bij lithium-ion batterij opslag vertegenwoordigt het LOX-systeem de beste brandpreventie-oplossing, omdat het blussen van een "thermal runaway” erg gevaarlijk is. Een efficiënt brandpreventiesysteem is van groot belang bij de omgang van gevaarlijke stoffen of materialen, doordat het explosiegevaar verstrekkende gevolgen heeft voor het milieu en omwonenden.

Neem contact op

Offerte of persoonlijk advies?