De Vital-Oxidizer staat voor duurzame technologie!

Zuurstof in het water is dus cruciaal voor de waterkwaliteit. Zuurstofrijk water wil zeggen gezond, ‘levend’ water, waarmee bodemleven en planten uit de voeten kunnen.
De Vital-Oxidizer is een waterverbeteringstechniek die uw irrigatiesysteem op een natuurlijke wijze reinigt van o.a. algen en andere organische vervuiling als vervanging voor het gebruik van o.a. waterstofperoxide en chloor. De toevoeging van zuurstof zal voor een aerobe omgeving zorgen wat resulteert in een gezonder watermilieu waarin ziektekiemen minder de kans krijgen.

Met de Vital-Oxidizer wordt het water verrijkt tot een verzadigingswaarde van 100-120% opgelost zuurstof bij een normale atmosferische luchtdruk van 1013.25 h Pa. De hoeveelheid opgeloste zuurstof in het water is nooit gelijk en is o.a. afhankelijk van de watertemperatuur.

De Vital-Oxidizer zuigt via de venturi de zuurstof in het water en geeft de zuurstof een werveling mee waardoor de zuurstof oplost in het water en zich bindt aan het water.

Vital-Oxydizer-Assembly3

Vital Oxidizer voor de Tuinbouw

Een goede waterkwaliteit zal voor betere teeltfactoren en dus meer wortelontwikkeling zorgen.

Vele bacteriën, algen, schimmels en gisten kunnen normaliter rijkelijk floreren in het watersysteem van een kwekerij. Afhankelijk van de mate van aanwezigheid van o.a. zouten, organisch materiaal, temperatuur en de verblijftijd wordt het zuurstofgehalte in het water verlaagd. Hierdoor ontstaat een anoxische situatie die ongunstig is voor de wortels van de planten.

Doordat de Vital-Oxidizer het opgeloste zuurstof in het water verhoogd, zorgt dit  voor een natuurlijk evenwicht in het water en het wortelmilieu. Hierdoor wordt de organische vervuiling afgebroken in de watersilo’s, het leidingsysteem en in het wortelmilieu.

De voedingsbodem voor de ziektekiemen zal grotendeels worden afgebroken waardoor het ziektekiemen-cijfer naar beneden gaat. De praktijk wijst uit dat bij een hoge concentratie organische vervuiling, een hoger nitriet gehalte wordt gemeten. Door de toevoeging van zuurstof zal nitriet omgezet worden naar nitraat. De werking van de Vital-Oxidizer kunt u controleren middels het nitriet-gehalte in het water.

Dankzij de Vital-Oxidizer, zijn er geen chemische producten of ozon meer nodig voor een schoon watersysteem. Het resultaat is een betere wortelontwikkeling van uw gewas wat garant staat voor een hoger rendement!

tabel

Wilt u meer informatie over onze doseerpompen of waterbehandelingsystemen? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op