<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=858597241848862&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
/nieuws/tag/fx-prevent Alle Solutions Nieuws Horti FX Prevent
FX Prevent
18 maart 2021

Werkingsprincipes zuurstofreductie brandpreventiesystemen

De voordelen van het voorkomen van brand in plaats van blussen maken zuurstofreductie-systemen zeer geschikt voor toepassingen waar vuur onvervangbare schade kan veroorzaken en waar traditionele brandblussystemen onacceptabel of ongeschikt zijn.

Lees meer
FX Prevent
18 maart 2021

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als toonaangevende onderneming onderkennen wij onze verantwoordelijkheid ten aanzien van mens, milieu en product. Voor Presscon is MVO een integraal onderdeel van ons bedrijf.

Lees meer