<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=858597241848862&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
 

Equal Level Control Systeem

Presscon Equal Level Control Systeem

11 januari 2021

Het Presscon ELC systeem is ontwikkeld om twee op zichzelf werkende verwarmingsinstallaties te koppelen. Met het Presscon ELC systeem is het mogelijk om warmte tussen verschillende, aan elkaar gekoppelde opslagtanks te verplaatsen. ELC staat voor Equal Level Control en is een regelfunctie dat geïntegreerd is in het Presscon Expansie systeem.

Hoe werkt het Presscon ELC Systeem?

Een vast aanvoer wordt gecreëerd met behulp van een computergestuurde, op een vaste frequentie draaiende aanvoerpomp, met daarop gemonteerde kleppen en drukregeling. De op het Presscon ELC Systeem aangesloten retourpomp wordt met behulp van een frequentiecontroller gestart en zal gaan draaien op een frequentie die bepaald is door het ELC Systeem. De retourpomp is frequentiegeregeld en kan dus langzamer of sneller draaien dan de aanvoerpomp. Op deze manier wordt de massa van het water in elke tank onder controle gehouden. Met behulp van kleppen kan het ELC Systeem ook de richting van het water sturen.

Voorbeeld

Als de druk van de waterkolom in de regeltank 15 mbar lager is dan in referentietank, dan stuurt de analoge uitgang 4 mA uit. Dan draait de retourpomp langzaam. 
Als de druk van de waterkolom in de regeltank 20 mbar hoger is dan in de referentietank, dan stuurt de analoge uitgang 20 mA uit. Dan draait de retourpomp maximaal 50Hz. 
Het systeem regelt puur op drukverschil en niet op waterniveau. Het is daarom mogelijk dat het waterniveau in tank X hoger is dan in tank Y. Hoe groter het temperatuurverschil tussen tank X en Y, hoe groter het niveauverschil.

  1. Uitgaand van twee pompen met dezelfde capaciteit en snelheden.
  2. Is dit niet mogelijk en het niveau wijkt te veel af? Dan krijg je het niveau niet meer onder controle.
  3. De regeltank is de tank waar de retourpomp het water in terug pompt.

Presscon Equal Level Control Systeem

Voordelen van het Presscon ELC Systeem

  • Verplaatst warmte tussen opslagtanks
  • Kan vloeistofrichting bepalen
  • Zorgt voor gelijke massa in opslagtanks

Meld je hier aan!