Please contact us for a price quotation!

 

The zirconium sensor element uses a zirconium diamond with two small air chambers to measure the partial oxygen pressure.

The zirconium diamond is heated to around 650 °C at which point air can enter the 2 small chambers.

When the air chambers are full, the chambers are engaged and the oxygen is released. This process is repeated several times per second.
The speed of this measurement process is determined by the oxygen percentage present in the ambient air.
The lower the oxygen concentration, the faster the chambers in the zirconium element are filled. The zirconium sensor element then sends out an electric signal to our control and monitoring ECB with the frequency of measurements. This is then calculated to a percentage

It is important to know that humidity influences the measurement of the zirconium element.
If the humidity fluctuates, the oxygen measurement may deviate. The influence of the air humidity can be corrected with the use of a compensation measurement.

Technische specificaties PDF
Category:

Additional information

Measurement range

0.10 % tot 25% (1000 tot 250000 PPM);

Minimum detection range

0,01 PPM

Reaction time sensor

70 sec

Signal output

4-20mA

Sampling method

spread out

Precision

0,1%;

Het zirkonium sensorelement gebruikt een zirkonium diamant met twee kleine luchtkamers om de partiële zuurstofdruk te meten.
Het zirkonium diamant wordt opgewarmd tot ongeveer 650 °C waarna de lucht de kamers kan toetreden.
Wanneer de luchtkamers vol zijn, schakelen de kamers en wordt het zuurstof vrijgelaten. Dit proces wordt vele keren herhaald per seconden.
De snelheid van dit meetproces wordt bepaald door de hoeveel zuurstof in de lucht.
Hoe lager de zuurstofconcentratie, de sneller de kamers in het zirkonium element gevuld worden. Het zirkonium sensor element bepaalt het zuurstofniveau door het interval van elke meting te berekenen en dit om te zetten in een elektrisch signaal.

Het is belangrijk om te weten dat luchtvochtigheid invloed heeft op de meting van het zirkonium element.
Als de luchtvochtigheid fluctueert, kan de zuurstofmeting afwijken. De invloed van de luchtvochtigheid kan gecorrigeerd worden met het gebruik van een compensatie meting.